การทำประกันรถยนต์ สิ่งสำคัญที่ห้ามพลาด

การทำประกันรถยนต์ สิ่งสำคัญที่ห้ามพลาด

การทำประกันรถยนต์คือ การประกันภัยเพื่อคุ้มครองคนขับที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย บุบสลาย สูญหายของรถยนต์นั่นเอง นอกจากนี้ยังอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดถึงชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารที่อยู่ในรถ ดังนั้นแล้ว สิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนนต้องมี คือ ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์

คุณต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เราต่างก็รู้ดีว่าประกันรถยนต์นั้นสำคัญต่อเราอย่าไร เมื่อท่านขับรถบนถนน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นแล้วเราต้องการความคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเหล่านั้น โดยทำประกันภัยรถยนต์และเราต้องเลือกว่ าประกันภัยรถยนต์ประเภทไหนเหมาะกับเรา แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะเลือกประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์นั้นทำงานอย่างไร

หากเมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุ ตอนนั้นประกันภัยรถยนต์จะเริ่มทำงานทันที โดยจะทำการจ่าค่าใช้จ่าย เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องสำรอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านนั้นเสียทรัพย์สินมากมายโดยไม่ทันได้ตั้งตัวและ ทำให้ท่านเกิดปัญหาตามมามากมาย ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และมีการเคลม ประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม ฉนั้นแล้วเราควรจะมีประกันภัยรถยนต์ไว้ครอบครอง

 

การทำประกันภัยนั้นส่งผลดีต่อใคร?

และแน่นอนการทำประกันส่งผลโดยตรงกับผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ใช้รถ ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองรถ ผู้เช่าซื้อรถ

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

ประกันภัยรถยนต์มี 2 ประเภท คือ

1.การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

 เป็นประกันภัยทางรถยนต์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้คือ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” (เว้นแต่ รถที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสำนักพระราชวัง รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) ทั้งนี้ หากเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถไม่ทำประกันภัยตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนด จะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ปรับไม่เกิน 10,000 บาท) ทุกคันต้องมีและบังคับให้มีทุกคัน โดยวัตถุประสงค์นั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ได้รับการเยียวยาและค่าชดใช้ ความสูญเสียเหล่านั้นได้ทันที

2.การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยที่ผู้ขับขี่ เจ้าของรถ ผู้ครอบคองรถยนต์ เลือกทำประกันด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้เกิจากถูกบังคับด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เพื่อคุ้มครองความเสียหายกับเจ้าของรถ ตัวรถ หรือบุคคลภายนอก ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เป็นมาตรฐาน แบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองที่สูงที่สุด เมื่อเปรียบเที่ยบกับประกันภัยประเภทอื่น โดยให้ความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 หมวดได้แก่
  • หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
   • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้
   • กรณีรถยนต์สูญหาย
   • กรณีรถยนต์ไฟไหม้
  • หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

 

 • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงต่อประกันรถยนต์ประเภทที่ 1 แตกต่างกันแค่เล็กน้อยเพียงแต่ไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยคุ้มครองหลักดังนี้
  • หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
   • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้
   • กรณีรถยนต์สูญหาย
   • กรณีรถยนต์ไฟไหม้
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3 เป็นประกันที่ทางบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่
   • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
   • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 4 หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น
  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งออกได้ 2 แบบ ดังนี้
   • แบบประกัน 2 พลัส (2+)
   • แบบประกัน 3 พลัส (3+)

ข้อดีของการมีประกันภัย

            วันนี้ทางโรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษจะมาเสนอ 5 ข้อดีว่าทำไมเราถึงต้องมีประกันภัยรถยนต์ติดตัว ซึ่งเราจะยกตัวอย่างเคสง่ายๆ ประโยชน์ง่ายๆ ดังนี้

 1. มีค่ารักษาพยาบาลให้ เนื่องจากเราทำประกันภัยรถยนต์ไว้ เราจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเอง หากเกิดอุบัติเหตุจนได้รับความบาดเจ็บด้านร่างกาย ไม่ว่าเราจะเป็นคู่กรณีก็ตาม ถือว่าแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว
 2. มีคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุยามวิการ รถดับ สตาร์ทไม่ติดเราสามารถโทรเรียกประกันมาคอยดูแลเราได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. แบ่งเบาค่าซ่อมรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากบุคคลภายนอก ประกันตัวนี้จะช่วยแบ่งเบาค่าซ่อมรถทั้งเราและคู่กรณี อย่างน้อยเราก็อุ่นใจที่ไม่ต้องสำรองเงินเพราะประกันเป็นคนออกให้
 4. คุ้มครองเมื่อรถหาย หรือภัยต่างๆ หรือ ไฟไหม้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะได้รับเงินชดเชยตามความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ แต่จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
 5. ระหว่างท่านที่นำรถไปซ่อม ท่านมีรถยนต์สำรองให้ใช้ ท่านสามารถเรียกร้องได้ถ้าท่านไม่ต้องการรถสำรอง อาจจะเรียกร้องเป็นค่าเดินทางหรือค่าน้ำมันชดเชยก็ได้

เคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์

สมัยนี้การซื้อประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือนั้น หาได้ยาก เพราะมีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทให้เราได้เลือก วันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการซื้อประกันภัยรถยนต์กันนะครับ

 1. เราควรเลือกบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ ยิ่งหากมีเครือข่ายถึงระดับโลกยิ่งดี เพราะมีความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากหลายคนหวังผลตอบแทนที่สูงและดูแลเราระยะยาวได้ และสามารถครอบคลุมทุกส่วนได้
 2. เลือกและเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากทุกเจ้าในตลาด เพราะเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแต่ละบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองที่ต่างกันท่านจึงต้องเลือกประกันภัยที่เรามั่นใจที่สุด โดยการเอามาเทียบกันขอแต่ละเจ้า
 3. เลือกประเภทประกันรถยนต์ที่คุณต้องการ หากคุณเลือกประกันภัยที่ดีที่สุดให้ท่านเลือกประเภทที่ 1 หรือ เลือกตามประเภทที่ท่านต้องการ
 4. ท่านต้องศึกษาหาความรู้เรื่องประกันรถยนต์ให้ถี่ถ้วน เพราะค่าชดเชยต่างๆนั้นต่างกัน ฉะนั้นท่านต้องศึกษาประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี
 5. ท่านต้องรู้รายละเอียดประกันที่ท่านจะทำว่าครอบคุลม ตามที่ท่านต้องการหรือไม่
 6. คุณต้องเลือกประกันรถยนต์ที่คุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ ไม่หนักจนเกินไป
 7. ก่อนซื้อประกันภัยรถยนต์ท่านจะต้องศึกษาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันที่ท่านกำลังจะซื้อด้วยว่าเคยมีประวัติหรือไม่
 8. หาวิธีต่อรองขอลดราคาเบี้ยประกัน และใช้ประโยชน์จากส่วนลดต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆที่ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษของเราได้นำเสนอท่านเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ ซ฿งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่ทุกท่านต้องมี อีกทั้งเรายังมีข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ท่านได้ติดตามมากมายในเว็บไซต์ และเราเป็นเว็บไซต์ที่ สอนขับรถและมีที่ตั้งอยู่ จังหวัด ศรีสะเกษ ท่านใดที่สนใจที่จะหัดขับรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซ เรามีให้บรการ พร้อมสอบใบขับขี่ครบจบที่เดียว

อีกทั้ง โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ ของเรายังขึ้นชื่อเรื่องการสอนขับรถที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษพร้อมให้บริการท่าน ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทั้งทาง facebook หรือ เว็บไซต์ของเรา Number One Drive นึกถึงเรื่องขอบรถให้นึกถึงเรา เราเปิดบริการมานานกว่า 5 ปี มีผู้ที่ขับรถเป็นกับเรามาแล้วหลายราย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดและยังเป็นที่ 1 ใน อำเภอกันทรลักษณ์ และเราได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆให้ท่านได้เลือกอ่านเลือกนำไปใช้ได้เสมอ ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้จังหวัดศรีสะเกษท่านก็สามารถมาเรียนสอนขับรถกับเราได้ที่นี่ที่เดียว เราพร้อมที่จะบริการท่านเสมอ เราบริการด้วยใจดั่งญาติมิตร ผู้ที่ให้คำแนะนำได้ดีที่สุด กับพนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านรถยนต์โยเฉพาะ แล้วพบกันกับที่นี่ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ